Yaz

AYDIN GEZİLECEK YERLER

calendar_today Mar 29, 2018

AYDIN GEZİLECEK YERLER

AYDIN GEZİ REHBERİ

Türkiye`nin batısında, Ege Bölgesi, nde yer alan turizm cenneti bir ilimizdir. Ege Denizi’ne ayrıc kıyısı bulunan, Büyük Menderes nehri ile büyük güzellikte doğa harikası, ova ve deltalara sahiptir. Ovalarındaki tarım ve doğal güzellikleri büyük bir şehrin, turizm yönünden de önemini arttırmıştır. Türkiye, de ilk demiryolu ağı aydın ilinde kurulmuştur. Aydın çevresi ve ilçelerinde sayısız tarihi eser, yapı ve farklı medeniyetlerin ürünleri bulunmaktadır. Aydın ili, Büyük Menderes Irmağı bereketli ve bol sularında, binlerce yıl süre gelen birçok yaşam öyküsü, kültür ve imparatorluklar görülmüş, antik kentlerin, mezarların, surların ardında muhteşem doğası ve güzellikleri ile bezenmiş bir şehir olmuştur. Uygarlıkların beşiği pozisyonunda önemli ticari bölgeleri oluşturmuş, kültürel zenginliğin yayılmasında üstün görev almıştır. Her bir uygarlık, kendine ait izler, eserler bırakmış, toprağının zenginliğinde gizlemiştir. Antik Çağ içinden Milet, Afrodisias, Alinda, Nysa, Priene, Didyma, gibi filozof yazar Thales, Anaksimenes ve Anaksimender gibi, tarih ve çoğrafya üzerine Hekatais, şehir plan uzmanı ve ünlü mimar Hippodamos ve İsidoros`un yetiştirdiği özel ve ünlü kişiler, Aydın`da yaşamışlar, yetişmişlerdir. Aydın`ın Didm ve Kuşadası gibi sahile bakan ilçeleri, yaz kış ziyaretçileri ile dolup taşmaktadır. Yüz binlerce turist Aydın`ı ziyaret eder ve antik çağlara ait birçok eseri görme fırsatına erişir. Çeşitli flora ile familyasıyla gözlemcilerini hayran bırakacak türler, çeşitlilik hakimdir.  

Aydın Tarihi

Persler, Hititler ve Spartalılar`a kapıları açmış, barınak ve ev olmuştur. Büyük İskender`in işgali ile Aydın tarih sahnesinden hiç inmemiş, farklı isimler ile anılmıştır. 11. Yüz yılın ortasında Türkmenler Aydın`I hakimiyet altına almışlar, Bizanslılar`ın işgali ile Aydın, Bizans şehri olarak ele geçirilmiştir. 1280 yılında Menteşe Beyliği ile Aydınoğlu Beyliği tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Bu tarihten itibaren aydın- Güzelhisar olarak isim almıştır. Daha sonraAydın bir Türk memleketi haline gelmiş, büyük bir kent, kültür hazinesi ve turizm cennetine dönüşmüştür. Aydın, Lidyalılar döneminde, Karya, İran, Uzak Doğu, Kilikya ile ticari ilişkilerde üstün görev almıştır. Ege limanı, deniz aşırı ticareti için kullanılırken, bu nokta özellikle ürünlerin ve malların dağıtım merkezi haline gelmiştir. Frigler ile Anadolu ve Aydın`da büyük bir devlet kurulmuş, 1200`lü yıllarda Büyük Menderes yukarısında yerleşim alanı kurdular. Frigler - Trak Kavmi, İliryalılar`a saldırması üzerine boğazdan geçip Hitit Kralığı`nı yıkmışlardır. İonlar ise 1200 yılında Gediz ve Menderes ovalarında ikamet etmişler ve büyük Milet şehrini kullanmışlardır. Felsefe, matematik ve astronomi dallarında Tales başta olmak üzere, birçok bilgin yetiştirmiştir. Tales, “herşeyin ana maddesi su elementidir.” Şeklinde düşüncelerini ifade ederken, Modlarla yapılan savaş esnasında güneşin tutulacağına dair önceden hesaplamalar yapmışlardır. Bilgin Anoksimandros, Milet`te yetişmiş ve “herşeyin başladığı bir sınırsızlık ve sonsuzluk vardır” şeklinde görüşlerini ileri sürmüştür. M.Ö. 5. yüz yılın İran üzerinden gelen istilacı Persler, doğu kültürünü, Batı Anadolu kentlerinde Greko-Pers denilen sentez ile yaymışlardır. M.Ö. I. ve II. yüz yılda Roma yönetimine geçen Aydın, ekonomik, kültür ve ticari açıdan önemli derecede gelişme katetmiştir. Romalılar, yerel kültürü benimseyen bir toplumdu ve kaynak ve zenginliklerini, ticari yönden de geliştirmiştir. Önemli antik kentleri; Efes, Tralles, Milet, Aphrodisias büyük ölçüde gelişti. Kent, büyük ve anıtsal değerde yapıtlar ile inşa edildi. X. yüzyıldan itibaren Türk kavimlerin göçleri, Türkmenler`in kırsal ve göçtükleri bölgenin boş olarak bulması üzerine, Aydın Beylikler`I bu bölgeye sahip çıkmışlardır. Sanat, kültür, bilim alanlarında Aydın Beyliği bölgede önemli eserler bırakmıştır. Bugüne ulaşan cami, türbe, medrese, kütüphane, mimari ve değerli eserler, el yazmaları gibi sayısız tarihi eser bulunmuştur. 14. Yüz yıl sonunda Osmanlı İmparatorluğu, Aydın Beyliği`nin bünyesine katmıştır. 1425 yılında II. Murat, Osmanlı toprağı olan Aydın`da eyaletler şeklince sancaklara ayırdı ve beyliklerini atadı. 16. yüz yılda birçok isyan ve ayaklanma ile Müşirlik ile eyaletlerin hepsi vilayete döner. İzmir- Aydın arası ilk demir yolu döşenir ve 27 Mayıs 1919 yılında işletmeyi Yunanlılar işgal eder. 30 Haziran 1919 yılında kent yunanlılardan geri alınır ve 7 Eylül 1922 yılında düşman işgalinden tamamen temizlenir.     

Aydın İlçeleri

Aydın- Bozdoğan

Akçay`ın verimden faydalanan ova üzerinde, Büyük Menderes Havzasında bulunan Bozdoğan, Madran Dağı eteğinde iki tepe üzerine kurulmuş sevimli ve güzel bir ilçedir. Aydın merkezden 76 km. uzaklıktadır. Tarım ile gelişen bir ilçedir ve ekonomisini tarımdan sağlar. Bölgede yapılan kazı ve araştırmalarda Bozdoğan, çok eski çağlarda kurulmuş bir yerleşim bölgesidir. Roma, Bizanslılar, Selçuklular, bölgede hakimiyet kurmuş devletlerdir. Her uygarlığın bir kültürel etkisi ve  ürünü bulunmuştur. Koyuncular Köyü ile çevresinde Neopolis, Örtülü ile Konaklı köylerinde Sarnıçlar ile Kemerden Köprü, Kavaklı Köyü çevresinde Bargasa yerleşkesi ve Körteke Kalesi gibi önemli yapıt ve eserlere rastlanmıştır. Kemer Baraj Gölü`nde Mardan Dağı dahil birçok doğal güzellik ziyaret edilmektedir. Aynı zamanda Mardan Dağı`nın memba suyu çok lezzetli ve sağlıklıdır. Bol suları, serin yaylaları, yeşilin mavilerle buluştuğu renk cümbüşü, turizm için önemli uğrak noktalarını barında taşır. Pamuk, üzüm, incir, zeytin, kendir gibi bitki ve meyve çeşitliliği ile tarımsal ürünler üretilmektedir. Akçay üzerine kurulmuş Kemer Baraj Köprüsü, Akhisar ile Bozdoğan Köyleri içinde inşa edilmiştir. Altınbaş ve Bozdoğan yolu üstünde Körteke Kalesi, Piginda Antik Şehir, Armutalan Köprüsü gezilmeye değer eserlerdir.    

Buharkent

Merkezden 86 km. uzaklıkta, doğusunda Denizli- İzmir Karayolu bulunmaktadır. Ana yol üzerine kurulan ilçe, ticaret ve sanayi için çok iyi bir ortam sunmuştur. 1902 yılında moden planlar ile kurulmuş ve “Buhariye” ismini almıştır. Bağımsızlık Savaşı ile birlikte işgalci düşmanın ilk kurşunu yediği bölge ile Çubukdağ unvanını alarak anılmaya başlanmıştır. Kızıldere Kaplıcaları ile şifa bulan turist bölgesidir. Ekonomisini tarımdan sağladığı için sulu sistem ve sulama kanallarını kuran önemli bir ilçedir. 1960 yılında DSİ ile sulama kanalları yaptıran ilçe, 1995 yılında,su verilmeye başlanmıştır. Ekonomide bu yatırım sayesinde güçlenmiş ve canlanmıştır.                                                    

Çine

Mardan Dağı`nın eteklerinde Çine Çayı ile sulanan, bereketli topraklara sahip, Büyük Menderes Havzası, nın güneyinde konumlanmıştır. Merkeze olan uzaklığı 38 km.`dir. Antik Karya şehri, İon yerleşim alanı olarak, birbirine bağlı ikiz kardeşler gibi Aydın`ın en eski yerleşim alanlarından biridir. Osmanlı Devleti döneminde Muğla`nın ilçesi olan Çine, Tazminat`tan sonra Muğla, dan ayrılmış ve Aydın iline bağlı bir ilçe olmuştur. II. Abdülhamid  zamanında,Zara, Çırpan, Filibe gibi yerli halkın yaşadığı göçmenlerin bu bölgeye yerleşmesi ile bu bölge Hamidabad olarak belirlenmiştir. Bugün, tarım, hayvancılık ve ormandan geçimini sağlayan ilçede; tütün, zeytin, yer fıstığı ve pamuk yetiştiriyorlar. Sanayi alanında madencilik, zeytin yağı, çırçır,tarım ürünlerinin işlenmesine yönelik tesis ve fabrikalar çalışmaktadır. Seramik, maden rezervi ve fabrikaları ile faal bir ilçe olarak hizmet vermektedir.                                                                                                                                                 

Didim

Merkezden 123 km. uzaklıkta olup, Büyük Menderes deltasının güneyinde, Antik Didyma şehrinin yakınında ve Altınkum Plajına bakan önemli bir ilçedir. Tarihte, Atina Kralığı ve Kral Kadros`un oğlu Neleus`un kurduğu İon şehridir. Didim İlçesi`ne; Bergamalılar Selevkoslar ve sonra da Romalılar işgal etmiştir. Yerleşim kenti olan Didim, Romalılar`ın önemli bir bölgesi olmuş fakat Roma İmparatorluğu, da ikiye bölününce Bizanslılar bu karmaşan faydalanıp, bölgeyi işgal etmiştir. Selçuklular Didim, e hareket ederek, Bizanslılar, ın elinden, bölgeyi alır. XII. yüz yılda Menteşeoğulları, bölgeyi devlet sınırları içine katmış, burası ise beyliğin başkenti ilan edilmiştir. 1415 yılında beyliker Osmanlı Devletine bağlı ve hakimiyeti altına girmiştir. 1990 yılında Didim ilçe olarak turizm için önemli bir ilçe konumuna dönüşmüştür. Ekonomisi turizm, küçük baş hayvancılık, tarım, kıyı şeridinde balıkçılık gibi geçim kaynaklarından sağlanmaktadır. Didim`in eski ismi “Yenihisar” iken, 9 Nisan 1997 tarihli Resmi Gazete ilanı ile Didim ismini almıştır. Didim`de Apollon tapınağı, Brankhid kahinleri için, Atemis`in kız kardeşi olan Apollon adına inşa edilmiştir. Rivayete göre, “Dünyanın en büyük mabedinin çatısı bile örtülememiş durumdaymış” M.Ö. 494 yılında Persler`in tahrip ettiği Büyük Aleksander, Bergamalılar, Seleukhoslar ve Romalılar döneminde yeniden restore edilip, kurulmuştur. Tapınak için Dünya`nın önemli kehanet merkezi olduğu belirtilmektedir.                           

Germencik

Merkezden 22 km. uzaklıktadır. Büyük Menderes Havzası ile verimli topraklara sahiptir. Doldurma bir arazi olmasına karşın, Germencik, eski çağlara dayanan geçmişi ile önemli bir yerleşim alanıdır. Ortaklar`a 4 km. mesafede Antik Magnesia şehri bulunmaktadır. Bibaslılar hakimiyetinde, Piskoposluk merkezi olarak seçilmiş bir bölgeymiş. Aydınoğulları Beyliği, nden Hıdır Bey, Germencik`te İğneabad yerleşim alanını kurmuştur. Türkiye`de tarıma dayalı ekonomisi ile önemli ihraç kapısını oluşturmaktadır. Kaplıca kaynakları yönünden zengin ilçe, Söke`ye uzanan yolda fay çizgilerinin oluşturduğu çatlakları görmek mümkündür. Çamköy`de 60 derece ve üzerindeki sıcaklıkta çamur kaplıcası büyük ilgi görmektedir.                                                                      

Karacasu

 Antik çağın Gordio Teichos`u bugün Karacasu`yudur. Oğuz Han`ın oğlu Aymür aşiretinin Karasu Boyu, bu bölgede yerleşmişlerdir. M.Ö: 189 yılında Karyalılar`ın elinde olan topraklar, Romalılar`ın işgaline uğramıştır. Son döneminde Selçuklular`ın eline geçmiş bölge, Menteşe Beyliği`ne bağlanmıştır.  Deniz yüksekliğinden bilhasla yukarıda olduğu için yayla havası ve iklimi görülmektedir. Özellikle akdeniz ikliminden farklı, klaker yapıların dönüşümü ile mermer yapılar, Aphrodisias Antik Kentleri kurulmuştur. Heykel yapılar, eserler ve antik şehirler ön plana çıkmıştır.                                                                                                                                                                           

Köşk

Etiler döneminde kurulduğu varsayılmaktadır. Lidyalılar, İonlar, Kayralılar bu bölgeye göç etmişler ve M.Ö. 281 yılında Suriye, nin Kralı Selevkov bölgeyi ele geçirir. Selçuklu dönemi bölgeye Fındıklı deniyordu. 1653 yılında ismi Köşk olarak değişmiştir. 1932 yılında bölge belediye olarak kullanılıyordu. 1990 yılında ilçe olarak değerlenmiştir. Çam ağaçları, palamut, incir, ceviz, nar, kiraz, ayva, elma, şeftali, sebze ve pamuk, mısır, buğday, kavun, susam, karpuz gibi meyve ve sebzeler üretilmektedir.                                                                                                                              

Aydın Kuşadası

Aydın`da önemli bir turizm bölgesi olarak ön plana çıkan ilçesidir. İzmir, Pamucak, Meryemana, Bodrum, Didim ve Marmaris gibi önemli merkezler gibi Kuşadası`da tarihi zenginliği ve güzelliği ile turistlik merkezlerden birini oluşturuyor. Özellikle Sisam Adası`nı karşısına alan ilçe, İstanbul, un ardından ikinci büyük ve önemli kapıyı oluşturuyor. İon Uygarlığı`nın barındığı dönem içinde, Yılancı Burnu ile Efes`e bağlı Neopolis kentini kurmuşlardır. İlçe, M.Ö. 5. yüz yıl itibari ile Persler, Makedonlar, Atinalılar, Selevkoslar olmak üzere birçok uygarlığının egemenliğinde yönetilmiştir. Kuşadası, M.Ö. 64. yüz yılda Rom egemenliğine bağlı haldeydi. M.S. 395 yılında da Bizans egemenliğine girerek bir Bizans şehri olmuştur. Efes limanı ile Menderes nehrinden gelen alivyonlar ile burada bulunan tüccarlar, yeni bir iskele kurmuşlardır. Venedik ve Cenevizliler ile yapılan ticaret sayesinde iskele “Scalanova” adı ile anılmaya başlanmıştır. 13. yüz yılda Selçuklu hükmüne giren ilçe, 1413 yılında osmanlı`ya bağlı bir bölge olmuştur. Öküz Mehmet Paşa, nın inşa ettirdiği kervansaraylar, camiler, türbeler gibi birçok eser bugün de görülmeye değer şekilde sergilenmektedir. Söke ve Selçuk yolunda Adnan Menderes Havaalanına yakınlığı sayesinde birçok yerden ziyaretçilerini ağırlayabiliyor.                                                                                                                            

Söke

M.Ö. 5000`li yıllarda kurulmuş bir yerleşke iken, Hititlerin Egemen olduğu alan, M.Ö. 1200`lü yıllarda ise Kayralılar işgal etmiştir. Daha sonra bu alan Lidyalılar, İonlılar, Makedon ve Persler tarafından işgal edilmiş ve ele geçirilmiştir. Malazgirt Zaferi ile bölge artık Türk topraklarının hakimiyetindedir. 1451 yılında osmanlı`ya ait bir bölge olarak Türk kültürü ve eserleri ile dolup, taşmıştır. İlçe; verimli toprakları, zengin ürünleri ile ticaret için üstün görevler almıştır. Söke, de turistik hediyeler, el sanatları, arıcılık, balıkçılık, zeytin ve incir üretimi gelişmiştir. Sanayisi açısından büyük ölçekte fabrika gücüne sahiptir.                                                                                                             

Aydın`a Nasıl Gidilir?

Karayolu ile ulaşım için;

- Afyon üzerinden Aydın, 293 km.`dir ve aracınız ile 4 saat sürmektedir.

-Denizli ile Aydın arası 75 km kadar yakındır. Araç ile yaklaşık 1 saat 15 dakika zaman almaktadır.                                                                                                                                                                                     -

-Muğla ile Aydın arası 130 km.`dir. Araç ile 2,5 saat sürmektedir.   

- İzmir ile Aydın arası 195 km`dir ve 5 saat 45 dakika kadar bir süre almaktadır.

- İstanbul ile Aydın arası 730 km. `dir. 10 saatlik bir süre ile bir yoluk sürebilir. 

- Manisa ile Aydın arası ise 210 km.`dir. Buda yaklaşık 3 saat kadardır.                                               

Aydın Gezilecek Yerler

Aydın ili ve ilçeleri bakımından turizmin canlı ve ekonomik kaynağı olduğu bir şehirdir. Antik çağ ve uygarlıkların bıraktığı bir çok eser ve kültürel durumlar, Aydın`ı yakından etkilemiştir. İl ve ilçelerde birçok tarihi eser, tatil beldesi, gezi bölgeleri ve doğal yapı ile her bölgeden yerli ve yabancı turisti kendine çekmeyi başarıyor.                                                                                                             

Güvercinada Kalesi

Aydın`ın önemli ve tarihi yönden değerli bir kalesidir. Manzaranın ön planda olduğu kadar, tarihte Barboros Hayrettin Paşa tarafından inşası ön görülmüş ve İlyas Ağa ile sur bloklar eklenmiştir. Kalenin Mora`dan gelecek saldırılar karşısında, savunma ve korunmaya yönelik durumlara göre inşa edilmiştir.                                                                                                                                                                        

Aphrodisias Antik Kenti

Adını Afrodit`ten almış antik kent, Karacasu ilçesinde kurulmuştur. Antik kentin tarihi M.Ö. II. yüz yıla kadar dayanmaktadır. Roma döneminde ise kutsal bir mekan olarak görülmüştür. Kent, Ninoi, Lelegonpolis, Kayra, Megapolis gibi isimler ile anılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu iki köyün daha ortaya çıktığı görülmüştür. “Caesar`ın ölümü üzerine Afrodit, Eros`un heykelini hediye almıştır” bilgisine; tiyatro duvarlarına kadar işlenmiş olan yazılar incelenerek ortaya çıkmıştır. Aşkın kenti olarak stadyum şeklindeki eser, hala sapa sağlam ziyaretçileri ağırlamaktadır.                                                     

Arpaz Beyler Konağı

Osmanlı`nın zayıf düşdüğü dönem içinde Aydın`da ikamet eden iki aileden biri olarak Aprazlar konağı şeklinde yaptırmışlar ve işçiliği yönünden ön plana çıkan yapıt için Apraz kalesi, de konak ile bağlantılı kullanılmıştır. Konak, Esenköy`de bulunmaktadır. Tavanda yer alan çarkıfelek işlemeleri görenleri kendine hayran bırakan örneklerdir. Konakta erzak odaları, fırın, hamam bulunmaktadır. 19. yüz yıl mimarisinin bir örneğini teşkil eder.       

Faustina Hamamı

Didim ilçesinde bulunan hamamın tarihi, Roma İmparatorluğu`na dayanmaktadır. Roma Kralı`nın eşi, Faustina için yapılmıştır. Hamam bellirli tarihlerde restore edilmiştir. Hamam içinde Nusa heykelleri, İstanbul Arkeoloji Müzesi`nde sergilenmektedir. Milet, te 150 metre uzaklıkta, Didim`in sembol eseri arasında görülmektedir. Hamam içinde büyükçe bir havuz bulunuyor. Kenarlarında çeşmeler ve aslan heykelleri ile süslenmiştir.                                                                           

Aphrodisias Müzesi

1987 yılı UNESCO Kültür Mirasları listesinde yer almaktadır. Aphrodisias Antik Kent`in birçok eseri bu müzede sergilenmektedir. Müze, Aydın Karacasu- Geyre Beldesi`ndedir. Geyre Vakfı tarafından müze restore edilerek bugün ziyaretçilerini ağırlıyor. İzmir ve İstanbul Arkeoloji müzelerinde birçok eser ve buluntu gönderilmiştir. Devam eden kazılarda çıkan eser ve kalıntılar, Aphrodisias Müzesi, nde sergilenmesi kararına varılmıştır. Tarihi eserler ile dolu, kültürel miraslar, Müze ve Ören yeri olarak büyük bir öneme sahiptir. “Küçük eserlerin” bulunduğu salonun içinde bir ören bölgesi bulunuyor. Akropol Tepe ile Pekmez Höyükleri, Afrodit tapınağı ve çevresine ait birçok tarihi eser, Prehistorik ve Lidya seramikleri gibi örnekler, müze içinde özel alanlarında sergilenmektedir. Müze içinde özellikle heykeltıraşlık yönünden sanat eserleri, çok zengin ve dikkat çekici yönleri ile baş sırada yerlerini alıyor. Müze içinde ayrı salonlar ve her esere göre farklı gruplandırılmış bölümler yer almaktadır.                                                                                                                                           

Cihanoğlu Camii

1756 yılınd Aydın merkezde inşa edilmiştir. Cami, müderris Cihanoğlu Abdülaziz tarafından inşası yapılmıştır. Osmanlı mimarisi ön planda olarak, barok cami örneği teşkil eder. Kare şeklinde planlanmış ve içerideki madalyon ile çiçek motifleri dikkatleri çekmektedir. Ayrıca birçok yerde hayvan motifleri de bulunmaktadır. Cami üç bölümden oluşmaktadır. Cemaat yerinin bulunduğu alanda kuzey batı yönnüde bir minare yer almaktadır. 15 basamaklı merdiven ile camiye giriş sağlanmaktadır. Camiye ait yapımı ile ilgili bilgiler, cami kapısında, kitabe halinde yer almaktadır.  

Eski Güllübahçe

Söke ilçesine ait Eski Güllübahçe, Yeni Güllübahçe ise batı kanadında görülmektedir. Birçok kişinin bilmediği ve doğal güzelliğe hakim farklı bir köşedir. Priene`ye 1 km.`kadar uzaklıkta ve dağın yamacında kurulmuştur. 45 yıldır terkedildiği için bozulma ve hasara uğramadan bugüne kadar gelebilmiştir. Haran bırakan tarihi eseri ve doğası ile bahçe içinde bir dünya sunuyor. Görkemli bir Rum Kilisesi, defineciler tarafından bir hayli yorgun düşmüş durumdadır. Bahçe köşesinde 10 m. Kadar derinlikte bir sarnıç bulunuyor.                                                                                                                                 

Yörük Ali Efe Müzesi

Adını Milli Kahraman olarak bildiğimiz Yörük Ali Efe, Aydın ilinde Yenipazar`a bağlı evin müzeye dönüşmüş halidir. 1980 yılında ev yanmış ve akrabaları tarafından Kültür Bakanlığı`na devredilmiştir. Restore ile yeni müze hali sergilenmektedir. Yörük Efe, nin kullandığı her eşya, varisleri tarafından müzeye bağışlanmıştır. Müze bahçesinde Yörük Ali Efe`nin mezarı yer almaktadır.       

Milet Tiyatrosu

Aydın Didim`de yer alan tiyatro, her göreni kendine hayran bırakıyor. Tarih boyunca yenilenen ve eskiyen her detayı ile günümüze kadar gelen büyük bir antik tiyatro örneğidir. Bir Helen- Roma eseri olarak sergilenen yapıt, ön sıralarında rahipler ve devletin önemli şahsiyetleri için yer ayrılırdı. Tiyatro, ses ve tasarımı yönünden akustik bir özellik taşır. İonların önemli bir eseri olan tiyatro, turistler için önemli bir noktadır.                                                                                                  

Alinda Antik Kent

Farklı kültür ve medeniyetlerin beşiği Aydın, da bir diğer antik kent Alinda`dır. Kaira kentine bağlı ve Kekatomnos`un kızı Ada, kardeşi Pixodaros`un uzaklaştırma kararı yüzünden, buraya yerleşmek zorunda kalmıştır. 1765 yılında Chandler tarafından bulunan kent, bir Alabanda Kenti sanılmıştır. Sonraki dönemde Sinör Charles Fellows tarafından yapılan inceleme sonucu, Antik Kentin bir yaşam bölgesi olduğu anlaşılmıştır. Surların yapısı, tiyatro bölgesi, akropolü ciddi ölçüde hayranlık uyandıran eserler arasındadır.                                               

Arpaz Köyü

Aydın Nazilli`de bulunan, taştan kalıntıları ile bir köydür. Arpaz şimdilerde Esenköy olarak anılıyor. Nazilli`den Davas`a kadar büyük bir alanda yerleşmiş köy, birçok beyin yönetimi altına girmiştir. Arpaz, 20 yıldır bir sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Tüm ihtişamı ile köyün girişinden itibaren bir şato size merhaba diyor. Şatonun hemen arkası ise Türk Konağı yerini almış. Mimarisi yönünden önemli bir yapıdır. Diğer Arpaz Kalesi de bu mimari özelliğe sahip ikinci örnek yapıdır.                                                                                                                                                                           

Üveys Paşa Cami

Aydın`da en eski cami örneklerinden biridir. 1568 yılında Kadı Muhiddin Efendi`nin oğlu olan Mısır Beyi Üveys Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami kendine has süslemeleri ile mütevazi bir yapıdır. Alaturka kiremit ile örülen cami, tek kubbeli, dikdörtgen çökertme içinde pencereler ile sivri bir kemere sahiptir. Cami kapısı üzerinde yazıt bulunuyor ve 1899 yılında depremden etkilenen cami yeniden inşa ediliyor. 1947 yıllarında Yunanlılar, işgal ettikleri bölgede camiyi yakıp yıkıyorlar. Bugün restore edilen cami ziyaretçileri için açıktır.                                                                                                        

Alabanda Antik Kent

Aydın Çine ilçesinde bulunan antik kent, Karya medeniyetine ait bir eserdir. Alabanda, at yarışı veya atların zaferi olarak çevrilse de, Alabanda halkının çok zengin olduğu ve kaynaklarda geçen bilgiler doğrultusunda kentin bütün kalıntıları ve eserleri Helenistik dönemin izlerini taşımaktadır. Alabanda Antik Kenti`nin içinde; Agora, tiyatro, Roma Hamamı, surlar, tapınağı önemli eserleri yer alıyor. Yerli ve yabancı turistin ağırlıklı tercih ettiği antic kent bölgesi olarak önemli bir değere sahiptir.                                                                                                                                                             

Koçarlı Cihanzade Mustafa Camii

Aydın ilinin en eski cami örneklerinden biridir. Koçarlı İlçesi`nde bulunan cami, 17. Yüz yıl mimarisini yansıtmaktadır. Kare plan üzerine kurulmuş, sekizgen kubbesi olan ve tavandan, pencere ve kapılara kadar ayrıntılı işlenmiş ahşap işçiliği dikkatleri üzerine çekiyor. Minare tek şerefeli ve mihrap üzerinde Mekke, ye ait panoramic görsel sergileniyor. Mihtaptaki Mekke görseli, İtalyan ressam tarafından çizilmiştir. Koçarlı Cihanzade Mustafa Cami, günümüze kadar sağlam kalabilmiş, işlemeleri ile göz kamaştıran, güzel bir cami örneğidir.                                                                                                         

Ahi Bayram Türbesi

Türbe sahibi belli olmamak ile birlikte Çine İlçesi`nde mistik özellikte sahip güzel bir yapıdır. Dörtgen şekilli türbe, üç duvar ile birer pencereden yapılmıştır. Sekizgen bir pramit şeklinde külahı bulunuyor. Türbe malzemesi, Bizans kalıntılarından inşa edildiği söylenmektedir.                                        

Nysa Antik Kenti

Aydın ilinin Sultanhisar`ında bulunan antik kent, birçok eseri günümüze kadar taşımıştır. Antik kent örneği, önemli bir konum ve çevrededir. Karia kentine yakın, ulaşım ve ticaret için ideal bir noktadadır. Kaynaklara göre Nysa, M.Ö. 3. Yüz yılda kurulmuş ve arkeolojik kazılar sonucu, brçok tarihi bulgu, esere ve kalıntıya rastlanmıştır. Toma dönemi eserler, Hellenistik çağın izlerini taşımaktadır. Agora, stadyum, gymnasium, grentikon, tiyatro gibi birçok özel yapı ve eser bulunmaktadır.                                                                                                                                                                

Tralleis Antik Kenti

Aydın merkezde bulunan kent, zengin kültürel eserler ile doludur. Kolay ulaşım ve yapının özelliğinden dolayı, ziyaretçisi bol ve ilgi gören antik kentlerden biridir. Merkezden 1 km. uzaklıkta olan antik kent, Argoslu ve Tralleisler tarafından kurulmuştur. Kurulduğu dönem hakkında kalıntılardan yardım alınmaktadır. Tralleis, M.Ö. 334 yıllarında Büyük İskender tarafından ele geçirilmiştir. Kentte ayakta kalabilen tek yapıt, Üç Gözler`dir. Kentte yapılan araştırmalar sonucunda birçok eser, kalıntı ve bulgular gün güzüne çıkarılmıştır.                                                                                                   

Körteke Kalesi

Aydın`da Bozdoğan İlçesi`nde yer alan kale, Xyatis kentinin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Körteke Köyü sınırları içinde bulunan kalenin, yüksek bir tepede oluşu, birçok gözlem alanını görebilmenizi sağlıyor. Kale duvarları, birçok dönemin izlerini taşırken, farklı uygarlıklar tarafından kullanıldığı görülmektedir. Tepede olduğu için ulaşım biraz zor fakat, muhteşem manzara için değer bir kale örneğidir.

"AYDIN GEZİLECEK YERLER" Hakkındaki Genel Yorumlar (0)

A
B
F
G
H
İ
K
M
R
S
T
U
A
B
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
Ü
V
Z