Yaz

Yoros Kalesi

calendar_today Eki 15, 2017 label

Yoros Kalesi

Anadolu ve Rumeli Kavakları İstanbul için oldukça farklı doğası ile hayat bulan bir alandır. Temiz hava almak isteyenler ya da köy hayatında sahil havası solumak isteyenler bu eşsiz manzara arasında gününü en iyi şekilde değerlendirmektedir. Ayrıca bu bölgede ya da buralarda bulunan köylerde balık ve mevsim salatası yemek buralarda adettendir.

1348 yılından sonra Karadeniz ticaret yolu hakimiyetine sahip bulunan cenevizliler hakimiyetine girmektedir.  hakimiyetine sahip bulunan Cenevizliler hakimiyetine girmektedir.  14. Yüzyılın sonlarında Boğaz-içi Anadolu Yakası tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Kalenim tarih içinde sık bir şekilde el değiştirdiği bilinen gerçekler arasında bulunmaktadır.  Kalenim Ceneviz idaresinde kaldığına dair belgelerden biri de  1832 tarihli Ceneviz idaresine ait olan kitaplarda bulunmasıdır.  Multedo adında bir kişi tarafından kalenin üstünden kopya edilen Latince kitabe   kalenin üzeinde bulunan yazılardan kopya edilmiştir.  Yoros kalesi için yazılan bu kitabede tarih kısmı tam olarak okunamamaktadır. Tarih kısmı okunamayan bu kitabe içinden alınan bilgiler göre kalenin Cenevizli bir kişi tarafından kutsal birim üzerindeki kaleyi tamir ettirdiği bilinmektedir.  Yıldırım Bayezid 1391 yılında karayolu ile Kocaeli’nden büyükçe bir kuvvet ile gelerek Yoros’a çıktığını buradan da Yahşi Beyi göndererek Şile kalesini teslim aldığını yazmaktadır.  Bu bilgilere Aşık Paşazade yazmaktadır.  Bayezid bundan sonra Yoros kalesini bir us gibi kullanmaya başlayarak farklı politikalar geliştirmektedir.  Ayrıca bu durumun ardından Anadolu Hisarını inşa ettirmeye başlamıştır ve fetih  için kısa sürede  tamamlanmıştır. İstanbul fethedildikten sonra ve fetih sırasında hazırlıkların önemli bir kısmı burada yapılmıştır.  Fetih için e önemli ayaklardan biri olan kale içinde buranın hakimiyet altına alınması ile eğit düşenlerin mezarları da yine buraya yapılmaktadır.  Ormanlık  bölge içinde şehir düşenlerin mezarları bulunmaktadır.  1399 yılında ise Mareşal Karadeniz Boğazı girişimde yaptığı akın ile o sırada Türklerin elinde bulunan Yoros  Kalesine saldırmaya cesaret edememektedir.  Burada yapılan em önemli şey kaleye saldırırken sadece köyleri yakmak olmuştur.  Burada sadece  bir köyü yakmıştır.  1402 yılında Ankara Savaşından sonra 1. Bayezit oğlu olan Çelebi Mehmet Musa’ya karşı harekatı sırasında bu kalede konaklamaktadır. Bu dönemde ve daha pek çok dönemde gerek Bizans imparatorluğu için gerek Osmanlı İmparatorluğu için bu kale em iyi dinlenme ve en iyi yardım alam yeri olarak bulunmaktadır. Yoros kalesi Türklerin elinde olduğu dönemde İspanya kralının elçisi olarak gönderilen elçiler de burada konaklamıştır.  Buranın bakımlı olduğunu   içinde Türk garnizonu bulunduğu bildirilmektedir. Hatta  bir  dönem buradan karşı kıyıya dahi zincir vurulduğu ile ilgili bilgiler de verilmektedir.

   İstanbul fethedildikten sonra diğer kaleme gibi Yoros da aynı şekilde Türk hakimiyetine gir3m bir kaledir.  Osmanlı döneminde hemen her kalenin bakımını ve tamirini yaptıran 2. Bayezid bu kalenin de gereken bakım ve onarımını yaptırmıştır.  Hatta buraya Yoros mescidi denilen bir de mescid inşa ettirmiştir.  Daha sonraları Yoros Kalesi içine Mehmet Ağa tarafından bir de hamam inşa ettirilmiştir  Osmanlı arşivi içinde bulunan belgelersen yola çıkılarak kale ile ilgili edinilen bilgiler arasında 19. Yüzyıl başlarında  bu bölgede 25 evlik bor Türk mahallesi bulunduğu öğrenilmektedir.  Ayrıca bölgede muhafız olarak 20 kişilik bir müfreze de bulunmaktadır. 19. Yüzyılda bir kez daha terk edilen Yoros Kalesi savunma durumunda bulunulduğu dönemlerde daha fazla dikkat çeken bir bölge olmuştur.  Burayı ziyaret  edenler genelde duvarlarda Ceneviz armaları gördüğünü söylemektedir.  Ancak kaleyi yerinde inceleyen pek çok tarihçi bu armaların doğru şekilde değerlendirilmediğini de bildirmektedir.  Kalede bulunan her iki yaşın dört bir tarafında Grekçe harfler ve yazılar bulunmaktadır.  Geç dönemlerde kapatılan ana girişte yer alan Büyük kapılar ve surlar üzerinde de yine aynı şekilde bir takım işaret ve yazılar bulunmaktadır.  Bu harfler için yapılan incelemede görülmektedir ki İsa’nın nuru herkesin nurudur anlamında bor ibare bulunmaktadır.  Marmara tartında bulunan kule üzerinde ise ışık ve nur kelimelerinin kısaltması yer almaktadır.  Ancak başka bir kısaltma ile ilgili tam kalak doğru bir  sonuca ulaşılamamaktadır.  Çifte burunun kapıya dönem yüzünde de hac işareti etrafında bir takım yazılar bulunmaktadır.  Zafer alanına gelen kelimelerin kısaltması kalenim bu tarafında bulunmaktadır.  İki küçük sütün kabartmasının arasında kalan alanda da yine bir takım yazılar ve kısaltmalar bulunmaktadır.  Kalede bu güne kadar hiçbir araştırmacının üzerinde bulunmadığı ve araştırmadık kitabede bulunmaktadır.  Kalenin kuzey tarafında bulunan surlar içinde bir takım mısra halinde yazılar da bulunmaktadır.  Yoros kalesi  arasında bulunan tuğlalardan taş dizileri de yapılmıştır. Taşlarım br kısmı antik done ve Bizans dönemine aittir.  Alete daha sonra yeni bölümler be yeni kemerler  de ilave edilmiştir.  Kale bugünkü halini almıştır.

"Yoros Kalesi" Hakkındaki Genel Yorumlar (0)

A
B
F
G
H
İ
K
M
R
S
T
U
A
B
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
Ü
V
Z