Yaz

TİFLİS GEZİ REHBERİ

calendar_today Mar 15, 2018 label

TİFLİS GEZİ REHBERİ

Tiflis Gezilecek Yerler ve Tiflis Gürcistan Gezilecek Noktalar

Tiflis ( Tbilisi ), Gürcistan'ın başkenti olmakta ve Kura Irmağı'nın her iki yakasında da yer almaktadır. Kent yaklaşık olarak 350 km²’lik bir alana yayılmaktadır. Nüfusuysa yaklaşık olarak 1.4 milyon kişidir.

Tiflis, sanayi, ticaret, sosyal ve de kültür anlamda merkezi olan bir kenttir. Bununla birlikte önemli bir global enerji projesinin ( Bakü – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı ) üzerinde bulunmaktadır. Şehir, herkesin bildiği gibi tarihi İpek Yolu üzerinde yer almaktadır ve bundan dolayı da Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde, Türkiye ve Güney Kafkasya da ki Ermenistan ve Azerbaycan arasında oldukça önemli tarihi bir role sahiptir.

Tiflis Hakkında

Kentin Gürcü dilinde adı Tbilisi'nin bir efsaneden gelmiş olduğu kabul edilmektedir. Bu efsaneye göreyse Tiflis, MÖ 5. yüzyılda tamamen ormanlarla kaplı bir alandır. Bir gün Kral Vahtang Gorgasal ava çıkmıştır. Aralıksız uçmakta olan sülünün peşine eğitilmiş atmacasını salmıştır. Aradan bir süre geçer, ne atmaca ne de sülün hiçbir şekilde görünmemektedir. Onlar aramaya başlarlar ve kısa bir süre sonra ikisini de sıcak suya düşmüş bir halde bulurlar. Kral orayı çok fazla beğenmiştir ve bir kent kurmalarını emretmiştir. Kente, orada bulunmakta olan tbili ( ılık ) sudan dolayı Tbilisi ismi verilmiştir.

Arkeolojik anlamda çalışmalar Tiflis'in MÖ 4 bin yılda yerleşme alanı olduğunu göstermektedir. Lakin yazılı olan kaynaklara bakıldığında Tiflis’e ilk yerleşme tarihi olarak 4. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştiği ve de Kral Varaz – Bakur devrinde bir kale inşa edildiği bilinmektedir. Aynı yüzyılın sonlarına doğruysa İranlılar kaleyi ele geçirmişlerdir. 5. yüzyılın ortalarına  doğru Kartli kralı kaleyi geri alma başarısı göstermiştir. Tiflis’i gerçekten imar etmiş olan Kral Vahtang Gorgasal'dır. Ama ne yazık ki Kral, başkenti Mtsheta’dan Tiflis'e taşıyamadan ölmüştür.

Vahteng Gorgasal’ın halefi Kral’ı olan Ucarmeli I. Daçi, başkenti Mtsheta’dan Tiflis’e taşımıştır. Lakin o dönemlerde Tiflis, Birleşik Gürcü devletine bağlı değil sadece Doğu Gürcistan’ın, Kartli ve yahut İberia denmekte olan krallığın başkenti konumundaydı. Batı Gürcistan’ı kapsamakta olan Kolheti, ayrı bir devlet konumundaydı. I. Daçi zamanında kentin kale inşaatı tamamlandı ve de kentin yeni bir sınırları daha ortaya çıkmış oldu. Altıncı yüzyılda, Avrupa’ya bağlanmış olan ticaret ve de taşımacılık yolunun üzerinden giderek fazlasıyla gelişti ve de stratejik bir önem kazanmaya yavaş yavaş başladı.

Tiflis, sadece Kartli’nin stratejik bir öneme sahip olan başkenti değil, bununla birlikte bütün Kafkasya’nın en önemli kenti konumundaydı. Kafkasya da, Avrupa’dan ve Asya’dan bağlantılı bir merkez konumuna sahipti. Bu nedenle kent, İran, Bizans, Arap ve Selçuklular arasındaki güç mücadelesinin de bir aracı konumuna gelmiştir. Tiflis’in sosyal ve kültürel gelişimi de tam anlamıyla bu duruma bağlı olarak şekillenmekteydi. Kent, altıncı yüzyılın ikinci yarısıyla 10. yüzyılın sonlarına doğru değişik güçler arasında el değiştirmiştir.

570 – 580 tarihleri arasında Tiflis İranlıların himayesi altındaydı ve de kent yaklaşık olarak 10 yıl İranlılar tarafından yönetildi. 627 tarihinde Bizans – Hazar ordusu kenti ele geçirmiştir. 736 – 738 de II. Mervan komutasında olan Araplar kente girmişlerdir. Araplar Tiflis de bir emirlik kurmuşlardır. 764 de Hazarlar kente girmesine rağmen Araplar kontrolü tekrardan ele geçirmişlerdir. 853 tarihinde Arap komutanı olan Buğa Türk, bir halifelik kurmak adına kenti istila etmiştir. Arap egemenliği 1050 tarihine kadar sürmüştür. 1068 de, bu kez Büyük Selçuklu Sultan’ı olan Alp Arslan kenti feth etmiştir.

Kral Davit, 1122 tarihi zamanlarında Tiflis kentine girip kesin egemenliği sağlamıştır. Birleşik Gürcü devletinin yönetim merkezi Kutaisi’den Tiflis’e taşınmıştır ve Tiflis Gürcistan’ın başkenti olmuştur. Gürcistan’ın altın çağını yaşamış olduğu 12 – 13. yüzyılda Tiflis çok büyük bir gelişme göstermiş ve de kentin nüfusu 80.000 civarına ulaşmıştır. Kent, kültür ve de edebiyat anlamda merkezi bir konuma gelmiştir. Kraliçe Tamar zamanında ünlü şair olan Şota Rustaveli Tiflis de çalışmalarını sürdürmüş ve de büyük bir olasılıkla da Kaplan Postlu Şövalye isimli meşhur olan destanını da burada yazmıştır. Bu zamanda, Gürcüstan’ın tam anlamıyla bir Rönesansı ya da Altın Çağı olarak bilinmekte ve anılmaktadır.

Tiflis’in “Altın Çağı” bir yüz yıl dahi sürmemiştir. 1236 tarihinde, Moğol istilasından hemen sonra Gürcistan Moğol egemenliğine girmiştir. Tiflis, hem siyasi anlamda hem de kültürel anlamda sonraki yüzyıl da oldukça güçlü bir Moğol etkisi altında kalmıştır. 1320’li yıllarda Moğollar ülkeden çıkarılmış ve de Tiflis Gürcü devletinin yeniden başkenti konumunda olmuştur. Ne var ki bununla birlikte kent, 1366 da yeni bir yıkım ile karşı karşıya gelmiştir. 14. Yüzyıl ile18. yüzyılın arasında Tiflis, değişik güçlerin istilasına uğramıştır. Timurlenk, Uzun Hasan, Cihan Şah, Ağa Muhammed Han kenti fazlasıyla yağmalamışlardır.

16. yüzyılda Safevi Devleti'nin egemenliğine girmiş olan şehir Kafkasya'nın en önemli kenti olma özelliğini korumuştur. 1578 – 90 Osmanlı – İran Savaşı'nın başladığı tarih olan 9 Ağustos 1578 de Çıldır Meydan Savaşı'nda utku kazanmış olduktan sonra ileri harekatına devam etmiş olan Türk ordusu tarafından 24 Ağustos 1578 de fethedilmiştir. Fetihten edildikten hemen sonra Osmanlı İmparatorluğu tarafından Tiflis eyaleti kurulmuş olsa da eyaletin idari hakimiyeti İran ile 1590 tarihinde Ferhat Paşa Antlaşması'ndan hemen sonra yapılmış oldu. Anılan tarihin hemen sonrasında kentin tahrir kayıtları tutulmuş ve de gerekli kanunnameler çıkarılmıştır. Yapılmış olan düzenlemelere göre doğu ve ya batı Kartli ülkelerini de kapsamakta olan Tiflis Eyaleti Lori, Gori, Tumanis ve de Tiflis olmak üzere 4 sancaktan oluşmuş bir haldeydi. Gori sancağında 36, Tiflis sancağında 16, Tumanıs sancağında 34 ve de Lori sancağında 20 köy bulunuyordu.

Tiflis Nerede ?

Kura nehrinin her 2 yakasında bulunan, kara ve demiryolları kavşağında, Bakü’nün 451 km batı – kuzeybatısında yer almaktadır. Büyük kafkasları aşmakta olan Gürcistan Askeri yolunun güney sınırı, kentte son bulmaktadır. Ülkenin endüstrisi (takım tezgahları, elektrikli lokomotif, duyarlı aygıtlar, elektrik donanımı, plastik, kimya, dokuma, demir – çelik, deri işleme, içki, besin), kültür (Tiflis üniversitesi, 1918 yılında, Gürcistan Bilimler Akademisi ) ve de yönetim merkezi konumundadır. Deniz düzeyinden yaklaşık olarak 406 – 522 m yüksekliğinde, Kura Irmağı’nın güneydoğusunda tepelik bir alanda kurulmuş bir haldedir.

Tiflis'e Nasıl Gidilir?

Tiflis’e hem havayoluyla hem de karayoluyla ulaşım seçenekleri bulunmaktadır.

Tiflis’e uçak ile ulaşım: İstanbul Tiflis arasında çok sayıda havayolu şirketleri seferler düzenlemektedirler. İstanbul Tiflis yolculuğu uçakla yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika sürmektedir. Uluslararası Havalimanı’nda Silk net, Tiflis gezisi esnasındaysa Tbilisi Loves You isimli ücretsiz Wi-Fi hizmetleri ile internete bağlanabilme imkanına sahipsiniz.

Hava alanından kent merkezine ulaşım: Hava alanından şehir merkezine gitmekte olan 37 numaralı otobüsün ücreti 0.5 GEL yani yaklaşık 0.80 TL’dir. Şehrin merkezine yaklaşık 45 dakika sürmekte olan otobüs Samgori, Avlabari, Özgürlük Meydanı, Rustaveli, Cumhuriyet Meydanı, Tamar Köprüsü üstünden ana tren garına yani Vagzal’a gitmektedir. Hava alanından Tiflis merkezine taksi 20 - 30 GEL ( 30 – 45 TL )tutmaktadır. Trenle de ulaşım mümkündür ancak günde yalnızca 2 sefer ( 08:45 ve 18:05) kalkmaktadır, 30 dakika sürmekte ve ücreti 0.5 GEL ( 0.80 TL ).

Tiflis’e otobüs ile ulaşım: Çeşitli firmaların Tiflis’e otobüsleri bulunmaktadır. İstanbul Tiflis otobüs bilet fiyatı yaklaşık 25 saat sürmektedir. Ankara’dan otobüs 18 saatte gitmektedir.

Tiflis’e tren ile ulaşım: Batum, Gori, Kutaisi ve Zugdidi’den Tiflis’e trenle gidebilme imkanına sahipsiniz. Bakü ve de Erivan‘a da trenler bulunmaktadır

Tiflis Gezilecek Yerler

Tiflis genel anlamda gezilecek yerler bakımından diğer Güney Kafkasya kentlerine göre çok daha zengin bir yapıya sahiptir.

Sameba Katedrali

Yüksekliği 101 metre olmakta 2002 yapımı olan katedral Gürcistan’ın en büyük kilisesi ve de dünyanın en büyük Ortodoks kiliselerinden birisi konumundadır.

Eski Tiflis ( Old Tbilisi )

Tflis de gezilecek yerler arasında mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında gelmektedir. Eski tip de ki balkonlu ahşap olan evler, dolambaçlı dar ince sokaklar, oldukça hoş dükkanlar sizlerin fazlasıyla ilginizi çekecektir. Erekle sokakta terk edilmiş olan otomobili, Chardini sokakta sanat galerilerini, Sioni sokakta modern sanat resimlerini görebilme imkanına sahipsiniz. Sololaki semtinde oldukça şık restoranlar ve de Art Nouveau mimari eserler bulunmaktadır. Tepedeki görünümü sakin Mtsasmin da semtinde oldukça güzel eski evler ve de yaşamdan görüntüler sizleri beklemektedir.

Metekhi Kilisesi

Tiflis’in en genel tarihi Metekhi mahallesi, Mtkvari nehrine tepeden bakmakta olan, tarihi yapılar ile dolu, görülecek yerlerin başında gelen bir kilisedir.  Burada bulunan haç biçimindeki Metekhi kilisesi tuğla ve de taş işlemeler ile inşa edilmiştir.

Sinagog

K. Leselidze caddesinde 1910 yılında yapılmış Sinagog halen siz değerli ziyaretçileri ağırlamaktadır. Erkekler ve kadınlar bu bölgede ayrı ayrı ayrı oturmaktadırlar. Dışarıda bile.

Mamadaviti Kilisesi

Mtatsminda semtinde bulunan kilise 1859 – 1879 yılları arasında inşa edilmiştir.

Anchiskhati Kilisesi

Kral Dachi Ujarmeli tarafından 6. yüzyılda inşa ettirilmiştir.

Vake

Abashidze ve Chavchavadze caddeleri bölgesinde bulunan oldukça lüks bir semtte çok sayıda yabancı ve de yeni zengin Gürcü yaşamaktadır. Oldukça güzel parklar, 19. yüzyıldan kalma olan mimari yapılar, oldukça lüks dükkanlar, lüks lokanta ve barlar bulunmaktadır. Ivane Javakhishvili devlet üniversitesinin 2 önemli ve de tarihi binası da burada bulunmaktadır.

Kartvlis Deda

Kartlis Deda ya da Gürcülerin Anası olarak da bilinmekte olan oldukça büyük bir kadın heykeli, başkentin sembolü konumundadır. 1958 tarihinde Elguja Amashukeli tarafından tasarlanmış olan 20 m. boyunda ki alüminyum yapısında ki heykel, geleneksel olan Gürcü kıyafetlerini giymektedir ve de Gürcülerin ulusal karakterini simgelemektedir; ülkeye dost bir şekilde gelenler adına sol elinde bir tas şarap sunmaktadır, düşmanlar adına ise sağ elinde bir kılıç taşımaktadır.

Kus Tuba Kaplumbağa Gölü

Saburtalo’dan yukarı tarafa doğru yürüyerek gidilmekte olan gölde deniz bisikleti kiralama imkanına sahipsiniz ve de aynı zamanda yüzülebilirsiniz. Şehir ve dağ manzaralı olan gölün çevresinde büfeler ve lokantalar bulunmaktadır.

Tiflis Avenue

Gürcü sanatçıların eserlerinin sergilenmiş olduğu sanat merkezi ve galerisi, eski dönemdeki kentte King Erekle II caddesinde yer almaktadır. Modern sanat eserlerinin satışı da yapılmaktadır. Pazartesi günü hariç her gün 12:00 – 21:00 saatleri arası açık ve de giriş ücretsizdir.

Para Müzesi

G. Leonidze caddesindeki müzede milattan önce 6. yüzyıla kadar eskiye giden Gürcü, İran, Arap, Polonya, Avusturya ve Türk paraları bulunmaktadır.

Gürcistan'ın Eski Parlamento Binası

Bu bina artık eski parlamentosu binasıdır, çünkü 2012 de Gürcistan Meclisi Kutaisi kentinde bulunan çok modern tasarımlı yeni bir binaya taşınmıştır.

Özgürlük Meydanı - Rustaveli Bulvarı

Rus İmparatorluğu zamanında Erivan Meydanı olarak geçmekte olan yer, Sovyet Rusya zamanındaysa Lenin Meydanı olarak isimlendirilmiş bu şehir merkezindeki noktanın en güncel ismiyse Özgürlük Meydanı’dır. Tiflis’in en turistik bölgelerinden başında gelen Rustaveli Bulvarı da bu meydana bağlanmaktadır. Ulusal Opera Binası, Gürcistan Parlamentosu, Rustaveli Devlet Tiyatro Akademisi ve Ulusal Müze’nin bir parçası konumunda olan Simon Janashia Müzesi de bu caddenin üstünde ya da yakınında yer almaktadır.

Narikala Hisarı

Sololaki tepesinde yer almakta olan Narikala Hisarı, Tiflis’in en eski yapılarının başında gelmektedir. Dördüncü yüzyılda inşa edilmiş olan hisar, yedi yüzyılda genişletilmiştir. Moğollar tarafınca Narin Kale olarak isimlendirilen yapı, tarih boyunca çeşitli evrimler geçirerek Narikala ismini almıştır. Hisarın bir tarafı, hamamların bulunduğu eski Abanotubani bölgesine, diğer tarafıysa Botanik Bahçesi’ne bakmaktadır.

Tiflis Botanik Bahçesi

Tiflis Botanik Bahçesi’nde 161 hektarlık bir alana yayılmış 4500 farklı bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Kayıt edilen değerlere göre yaklaşık 300 yılı aşkın bir geçmişi bulunan bahçe, önceki yüzyıllarda Kraliyet Bahçesi olarak da isimlendirilmiştir. İç bölümlerinde bir de şelale bulunmakta olan Botanik Bahçesi’nde yürüyüş yapmak içinizi fazlasıyla huzurla dolduracak bir aktivitedir.

Sioni Katedrali

İsmini Kudüs de ki Sion Dağı’ndan almakta olan Sioni Katedrali’nin ilk inşası altıncı yüzyıla kadar dayanmaktadır. Asırlarca farklı işgalciler tarafından tahrip edilmiş olan ve yıkılan katedralin şimdiki haliyse bazı değişiklikler haricinde on üçüncü yüzyıldan kalma bir haldedir. Kura Nehri’nin kıyısındaki bu oldukça önemli olan yapı, tarihi Sionis Kucha, yani Sioni Sokağı’nda yer almaktadır.

Mtatsminda Dağı ve Parkı

Füniküler ile oldukça muhteşem bir şehir manzarasını seyrederek çıkacağınız bu Mtatsminda Parkı’ndan bütün şehri çok rahat bir şekilde görebilme imkanına sahipsiniz. Özellikle de çocukların fazlasıyla beğeneceği bu parkta bir öğleden sonranızı geçirerek mutluluğu doruklarınıza kadar hissedeceksiniz. Tiflis de yemek yiyecek yerlerden birisi de burası, dönme dolaba binerek Mtatsminda Dağı’nı dolaştıktan hemen sonra acıkacak ve civarda bulunan restoranlardan bir şeyler yemek isteyeceksinizdir.

Barış Köprüsü

Sadece yayaların kullanımı adına yapılmış olan köprü, Eski Tiflis ile Yeni Tiflis’i birleştiren bir vaziyettedir. Camla kaplanmış olan dış kısmıyla oldukça görkemli ve de modern bir görünüme sahip olan köprüden geçmek, şehrin tam ortasında bir zaman tüneline binmiş hissi yaşatacaktır sizlere. Üstelik de Narikala Hisarı ve de Kartlis Deda’yı izlemek adına en iyi noktaların başında burası gelmektedir.

Gabriadze Tiyatrosu

Tiyatro binasında bulunan saat kulesi burayı görmeniz adına başlı başına bir nedendir. Kuklalara ilginiz bulunmaktaysa, mutlaka burada bir gösteri izlemenizi tavsiye etmekteyiz. Bu kukla tiyatrosunu özel yapan şey ise, buranın kurucusu olan ünlü Gürcü yönetmen Revaz Gabriadze halen daha kukla gösterileri yapmasıdır.

Abanotubani Bölgesi ( Sülfür Hamamları )

Tiflis’in gözle görülür en meşhur özelliklerinin başında, iyileştirici bir özelliği olduğunu söylenmektedir sülfür hamamlarının. Sülfür hamamları Old Town da  yer almaktadır.

Juma Mosque ( Cuma Cami )

1864 tarihinde Şah Abbas tarafından yapılmış olan ve de yıkıldıktan hemen sonra bir kez daha yapılmış olan Cuma Camisi, Tiflis’in en önemli Camisi konumundadır. Old Tbilis’in içerisinde yer almaktadır.

Metekhi Kilisesi

Metekhi Köprüsünün hemen bitiminde, Metekhi Falezinin üzerinde bulunmakta olan Metekhi Kilisesi bir Ortodoks kilisesi olarak faaliyet vermektedir. Hemen yanındaysa Tiflis’in kurucusu olan Kral Vakhtang’ın heykeli yer almaktadır.

St. Abo Kilisesi

Metekhi köprüsünün hemen bitiminde, Metheki kilisesi alt tarafında, Kura Nehrinin hizasında bulunmakta olan St Abo Kilisesi, Bağdat da Müslüman olarak doğmuş sonrasında da Hristiyan olmuş olan St. Abo tarafından yapılmış küçük bir kilisedir.

Mtsheta River ( Kura Nehri )

Türkiye, Gürcistan ve de Azerbaycan’dan geçerek Hazar Denizine dökülmekte olan Kura Nehrin’in toplam uzunluğu yaklaşık olarak 1500 km uzunluğundadır. Nehir, Tiflis’in tam da ortasından geçmekte ve de Tiflis’in silüetini oluşturmaktadır. Kura Nehri üstündeki köprüler ve de nehrin yan tarafında yükselmekte olan falezlerin üstlerine yapılmış olan evler görülmeye değer bir güzelliktedir.

Dry Bridge Flea Market ( Dry köprüsü Antikacılar Pazarı )

Dry Köprüsü üst tarafında kurulmuş olan antikacılar pazarı o coğrafyanın en önde gelen en büyük pazarıdır. Akla gelen bütün her türlü ikinci el ya da antika eşya bulmak son derece mümkündür. Pazarda, Sovyet madalyasından, plaklara, elektrik sigortasından, yemek takımınan, binlerce liralık tablolardan, ameliyat bıçaklarına dek her türlü eşyayı bulmanız mümkündür.

Agmashenebeli Avenue ( Agmashenebeli Bulvarı )

Agmashenebeli Bulvarı, Tiflis’in en önemli 2 bulvarından birisi konumunda yer almaktadır. Tarih boyunca ismi sürekli olarak değişmekte olan bulvar üstünde bir çok sayıda tarihi sinema, sahne, tiyatro, belediye binası, restoran ya da dükkanlar içermektedir. Bununla birlikte bu cadde üstünde Türk otelleri, restoranları, dükkanları, marketleri ve de berberleri de bulmanız son derece mümkündür.

Marjanishvili Square ( Marjanishvili Meydanı )

Kote Marjanishvili caddesiyle Agmashenebeli bulvarının kesişim noktasında yer almakta olan Marjanishvili Meydanı küçük ancak fazlasıyla güzel olan bir meydan konumundadır. Çevresindeki binaların bütün hepsi 19. yüzyıl mimarisinden oldukça görkemli ve de son derece estetik yapılmıştır. Binaların altındaysa çok fazla sayıda restoran ve de kafeler bulunmaktadır.

Museum Of Fine Arts ( Güzel Sanatlar Müzesi )

Gürcistan’ın en değerli olan tablolarının sergilenmiş olduğu müzede bununla birlikte kalıcı ve de belli zamanlarda açılmakta olan resim ve sergileri yer almaktadır. Tablolara ve de resim sanatlarına ilgi duyanların kesinlikle gitmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Abanotubani Waterfall ( Abanotubani Şelalesi )

Sülfür banyolarının hemen arkasına doğru gitmekte olan yol bir anda derin bir vadi şeklini almaktadır. O yürüyüş vadisinden yürümeye devam ederseniz karşınıza şehrin tam da ortasında gizlenmiş olan Abanotubani Şelalesi çıkacaktır. Yaklaşık olarak 30 m. yüksekten akmakta olan şelale görülmeye değer yerler arasında yer almaktadır.

Tiflis Para Birimi

Tiflis de para birimi Gürcistan Larisi yani GEL olarak geçmektedir. Tiflis de ki para birimleri yaklaşık olarak şunlardır:

1 TL = 0,66 GEL

1 DOLAR = 2,5 GEL

1 EURO = 2,91 GEL

1 Sterlin = 3,29 GEL

Tiflis'e Ne Zaman Gidilir?

Nemli alt tropik iklime özelliğini barındıran Tiflis de hava durumu yazları oldukça sıcak, kışları da soğuktur. Yıllık ortalama olarak hava sıcaklığı 12,7 derecedir. En soğuk ay olan ocakta sıcaklık ortalama 1 derecedir, en sıcak ay olan temmuzdaysa 25 derecedir; bunlar gece – gündüz dahil genel ortalamalardır, bu sebeple gündüzleri bu rakamlardan çok daha sıcak, geceleriyse çok daha soğuk olmaktadır. En çok yağmur ise Mayıs ve Haziran aylarında yağmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim aylarında gidilmesi daha uygun olabilir.

Tiflis Konaklama Tavsiyeleri

Tiflis’te çok fazla sayıda otel seçenekleri bulunmaktadır. Bunlardan sevebileceğiniz ve ilginç bulabileceğiniz oteller; My Luxury Aparments Griboedovi, Lea Guest House, Dreamlike World Apartment on Rustaveli. Eğer siz şehir merkezinde kalarak ekonomik anlamda kar elde etmeyi istiyorsanız sizlere Hostel Friends ve New Kopala otellerini öneririz. Ya da daha fazla ekonomik otelleri isterseniz Georgia Inn Hotel, Ori Beli Hostel, Lucky Guest House otellerini tavsiye ederiz.

Tiflis'te Ne Yenir?

Hacupuri: Aslında bu tam anlamıyla bildiğiniz bir pide. Tiflis’e gelmişken tadılacak türden bir pidedir. Farklı türleri de bulunmaktadır. Bunlar; yumurtalı, sucuklu, peynirli, sebzeli. Bir tanesi bir kişi için fazlasıyla yeterde artar bile.

Chashushuli: Bildiğimiz güveçte et. İçerisinde soğan, mantar, kişniş, sarımsak ve karabiber bulunmaktadır.

Khinkali: Gürcü mantısı olarak da bilinmektedir. Güzel bir yerde yerseniz sevebileceğiniz lezzetlerin başında gelmektedir. Biraz suludur. Bizim mantıların oldukça büyük bir halidir.

Phkali: Başlangıç yemeği olarak tüketilmektedir. İçinde patlıcan ve domates bulunmaktadır.

Peynir ve Şarap: Ülkenin gururu ve en çok tüketilen şeyidir. Şarap konusunda fazlasıyla iddialıdırlar. Zaten şehri gezdiğiniz zaman bunu fazlasıyla göreceksiniz. Her yer de şarap evleri bulunmaktadır. Gelmişken mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Deneme şansınız olmasa bile yanınız da bir kaç şişe Gürcü şarabı götürün.

Tabaka: Bildiğiniz tavada but yemeğidir. Fazlasıyla lezzetli bir yemektir. Gürcüler tavuğu da çok fazla sevmektedirler.

Churchkhela: Bildiğiniz anlamda şeker sucuğudur. Tiflis de adım başı her yerde görebileceğiniz bir şeydir. Özellikle de, bizdeki aktarlara benzemekte olan yerlerde fazlaca satılmaktadır.

ÇaÇa: Bir nevi Gürcü votkası da denilebilmektedir. Adamı fena bir şekilde çarpmaktadır. Şarabın bir yan ürünü gibi görünse de fena çarpar. Şarap yapıldığı esnada geri kalmakta olan posasından yapılan bir üründür. Şat olarak içilmektedir. Çok yüksek düzeyde alkol barındıran bir içkidir. Farklı türleri de bulunmaktadır: Karadut, Mandalina ya da İncir gibi. Çok içmemenizi öneririm.

Maden suları: Tiflis de çok güzel maden suları bulunmaktadır. Limonlu olanları çok fazlasıyla güzeldirler. Kesinlikle tavsiye etmekteyim.

Tiflis'te Ne Yapılır?

Sanat, sosyal ve kültürel yaşam Tiflis de çok fazla önemli bir yer tutmaktadır. Şehirde tam 33 tane tiyatro sahnesi bulunmaktadır.  En çok önemli sahnelerin başında Gribojedov tiyatro sahnesi gelmektedir. 1845 yılında kurulmuş olan ve Rus dramalarının oynatıldığı bir tiyatro sahnesidir. 1969 yılında kurulmuş olan devlet bale ve operası da hem mimarisi hem de gösterileriyle kaçırılmaması gereken yerlerden birisidir. Şehirde bulunan botanik bahçesinin içerisinde doğayla iç içe bir şekilde yürüyüş yapabilme imkanına sahipsiniz. Helden meydanında bulunmakta olan sirki ziyaret etmeyi unutmayın. Bu gösterişli sirk Stalin zamanında inşa edilmiş bir eğlence merkezi konumundadır. Tiflis de Rustaveli bulvarındaki kafelerde güzel vakit geçirebilirsiniz.

Tiflis gece hayatıyla ünlü olan bir şehir değildir, kendine göre kafe, disko, bar, restoran veya gece kulübü gibi eğlence mekanları bulunmakta ama eğer öncelikli amacınız gece hayatıysa önde gelmekte olan bir tercih olmasına gerek yoktur. Tiflis de belli eğlence yerlerinin dışında çok geç saatlere kadar uzamakta olan bir gece yaşamı bulunmamaktadır, insanlar genellikle evlerinde toplanıp eğlenmeyi tercih etmektedirler.

Oldukça pahalı olan dükkanların bulunduğu Vake bölgesinde bazı barlar ve restoranlar bulunmaktadır. Burada Gürcü yemeklerini sunmakta olan lokantalar ve de yabancı kökenli yemeklerde bulabilme imkanına sahipsiniz. Kentin en ana caddesi olan Rustaveli caddesinde ünlü olan markaların mağazaları, kafeleri, barları ve de diğer eğlence yerleri bulunmaktadır. Türk ve Azeri girişimcilerin açmış oldukları disko, pavyon, meyhane tipi gece yaşamı mekanlarının da Tiflis geceleri içerisinde yer almaktadır.

"TİFLİS GEZİ REHBERİ" Hakkındaki Genel Yorumlar (2)

sedat.ayoglu 18 Ağustos 2018 Cumartesi
''Gürcistan'a arabayla gidip geri gelmek'' demek istediniz sanırım??? Klavye başında ahkam kesmeyin!
mehmet özdemir 22 Nisan 2018 Pazar
rehberle gidip geri gelmek

A
B
F
G
H
İ
K
M
R
S
T
U
A
B
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
Ü
V
Z