Yaz

Büyük Mecidiye Camii Ortaköy

calendar_today Eyl 22, 2017 label

Büyük Mecidiye Camii Ortaköy

Özel bir Osmanlı mimarisi olan Büyük Mecidiye Camii’ne halk arasında Ortaköy Camii adı verilmektedir. İstanbul’da bulunan güzel Osmanlı mimarilerinden biri olan Büyük Mecidiye Camii, 19. Yüzyıl Osmanlı mimarisinin kült örneklerinden biri olarak nitelendirilebilir. Halk arasındaki adı Ortaköy Camii olan, Büyük Mecidiye Camii 1854 senesinde tamamlanmıştır.

Büyük Mecidiye Camii Ortaköy Hakkında Genel Bilgi

Özel bir Osmanlı mimarisi olan Büyük Mecidiye Camii’ne halk arasında Ortaköy Camii adı verilmektedir. İstanbul’da bulunan güzel Osmanlı mimarilerinden biri olan Büyük Mecidiye Camii, 19. Yüzyıl Osmanlı mimarisinin kült örneklerinden biri olarak nitelendirilebilir. Halk arasındaki adı Ortaköy Camii olan, Büyük Mecidiye Camii 1854 senesinde tamamlanmıştır. Büyük Mecidiye Camii, Ermeni bir mimar olan Nikoğos Balyan’a inşaa ettirilmiştir. Büyük Mecidiye Camii, Osmanlı Devleti’nin son dönem padişahlarından biri olan Sultan Abdülmecid tarafından inşaa ettirilmiştir. Büyük Mecidiye Camii’nin bulunduğu konumda, Patrona Halil İsyanı sırasında yıkılan bir başka yapı bulunmaktaydı. Bu yere yapılmış olan ilk yapının, Mahmut Ağa tarafından yaptırılmış olduğu bilinmektedir. Büyük Mecidiye Camii, bazı teknik sebepler ve çevre şartları dolayısı ile hasarlar görmüştür. Bu sebepler dolayısı ile de, Büyük Mecidiye Camii, 2011 yılında restore edilmiştir. Bu restore çalışmaları ise, üç yıl sürmüş ve 2014 tarihinde bitmiş olmaktadır.

Büyük Mecidiye Camii'nin Yapımı ve Mimari Özellikleri

Büyük Mecidiye Camii, 1853 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinin bir semti olan Ortaköy semtinde inşa edilmiş bir yapıdır. Boğaziçi’nin oldukça güzel bir yerinde olan Büyük Mecidiye Camii, yılın her döneminde birçok ziyaretçi bulmaktadır. Büyük Mecidiye Camii, Neo Barok mimarinin oldukça yeterli ve özgün bir örneği olmaktadır. Büyük Mecidiye Camii, Ortaköy semti içerisinde bulunmakta olan en büyük camilerden biri olması sebebi ile Büyük Mecidiye Camii, halk arasında Ortaköy Camii olarak bilinmekte olan bir tarihi yapıya sahiptir. Büyük Mecidiye Camii, oldukça yüksek ve geniş pencerelere sahiptir. Bu pencerelerde Büyük Mecidiye Camii içerisine, Boğaz’ın çeşitli ışıklarının yansımasını sağlamaktadır. Büyük Mecidiye Camii, ışıklardan ve güneş ışınlarından oldukça fazla yararlanmak için çabalanmış bir yapıdır. Büyük Mecidiye Camii’nin duvarları beyaz kesme taşlar kullanılarak yapılmış olmaktadır. Büyük Mecidiye Camii’nin tek kubbesinin rengi de pembe mozaikten yapılmıştır. Camiinin mihrabı mozaik ve mermer kullanılarak yapılmıştır. Bunun yanında camiinin minberi ise somaki kaplı mermerden yapılmıştır. Büyük Mecidiye Camii’nin içi de, en az dışı kadar ihtişamlı bir yapıya sahip, oldukça ince bir işçiliğe sahip olan bir tarihi mekandır. Büyük Mecidiye Camii dini, tarihi ve mimari açıdan oldukça önemli bir yapıya sahip olmaktadır. Büyük Mecidiye Camii’nin en dikkat çeken bölümü, Osmanlı padişahlarından olan ve camiinin yapımını emreden Abdülmecid tarafından kubbeye hat sanatı kullanılarak yazılmış olan yazılar olmaktadır. Bu yazılarda Sultan Abdülmecid hat sanatını kullanarak Allah, Hz.Muhammed ve halifelerin ismini yazmıştır. Büyük Mecidiye Camii, halk arasındaki adı ile Ortaköy Camii, Barok mimarisinin güzel bir örneği olmaktadır. Büyük Mecidiye Camii’nin oldukça ilginç bir özelliği bulunmaktadır. Büyük Mecidiye Camii, dört bir yanından da güneş alacak biçimde tasarlanmış olmaktadır. Bu açıdan değerlendiğinde, Büyük Mecidiye Camii oldukça güzel ve özel bir mimari harikası olarak nitelendirilmektedir. Boğaza sıfır olarak bulunmakta olan Büyük Mecidiye Camii’nin iki adet minaresi bulunmakta olup, yalnızca padişaha ve ailesine ait olmakta olan Hünkar, halka da ait olan Harim adı verilmekte olan kısımlardan oluşmuştur. Büyük Mecidiye Camii’ni inşa etmiş olan Ermeni bir mimar Nikoğos Balyan’dan da bahsedilmesi gerekmektedir. Klasik Osmanlı mimarisi ve Batı mimarisinin karışımı üzerinde oldukça katkısı olmuş olan mimarlardan biri olan Nikoğos Balyan’ın İstanbul içerisinde inşa etmiş olduğu birçok tarihi mekanı bulunmaktadır.

photo_library

Büyük Mecidiye Camii'nin Tarihi ve Kültürel Açıdan Önemi

Pek çok kişi Büyük Mecidiye Camii’nin adını Yeni Camii olarak bilmektedir. Büyük Mecidiye Camii, İstanbul’da gezilebilecek yerler arasında ilk sıralarda anılmakta olan bir yer olmaktadır. Büyük Mecidiye Camii, denize sıfır olarak yapılmış olduğundan dolayı, yakın zamanlarda temelinin denize kayması gibi ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmıştır. Büyük Mecidiye Camii’ne 1862 ve 1866 yıllarında yapılmış olan onarım faaliyetlerinin ardından Büyük Mecidiye Camii 1894 yılında gerçekleşmiş olan bir depremde büyük hasarlara uğramıştır. Büyük Mecidiye Camii 1909 ve 1960 yıllarına gelindiğinde, çeşitli restorasyon çabaları ile yenilenmiştir. Son zamanlarda da yukarıda bahsedilmiş olduğu gibi Büyük Mecidiye Camii’nin temelinin denize kayma tehlikesi ile karşılaşılmıştır. Bu sebeple de, 2011 senesinde 3 yıl sürece restore çalışmaları yapılmıştır. Bu restorasyon çalışmaları 2014 yılında sonuçlanmış olmaktadır. Sayılan bütün bu çabalar sayesinde Büyük Mecidiye Camii günümüze kadar ulaşmayı başarabilmiş bir tarihi mekan olmaktadır. Büyük Mecidiye Camii, bulunmuş olduğu semt bakımından önem arz etmesinin yanında, sahip olduğu tarihi doku ve yaşanmışlıkla da ön plana çıkan bir tarihi mekandır. Ortaköy Camii de denilen Büyük Mecidiye Camii, konum olarak, Ortaköy semtinde bulunmakta olan vapur iskelesinin yakınlarında bulunmaktadır. Birçok Osmanlı padişahı Büyük Mecidiye Camii’nde Cuma namazlarını kılmışlardır. Bu padişahlara örnek olarak, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecid gibi önemli Osmanlı padişahları örnek olarak verilebilir. Bu Osmanlı padişahları Büyük Mecidiye Camii içerisinde Cuma namazlarını kıldıktan sonra burada bulunan ince ve uzun bir yapıya sahip olan saltanat kayıkları vasıtası ile Boğaz turu yaparlardı. Pek çok Osmanlı Padişahı Büyük Mecidiye Camii’ni kıldıktan sonra, Anadolu Yakası’nda bulunmakta olan ve Büyük Mecidiye Camii’ni de inşa etmiş olan Ermeni mimar Nikoğos Balyan tarafından inşa edilmiş bir mimari eser olan Beylerbeyi Sarayı’na geçerlerdi. Büyük Mecidiye Camii, çok tanınan ve bilinen bir camii olsa da Osmanlı döneminin son zamanlarında hakim bir mimari anlayış olan klasik Osmanlı mimarisi ve Batı tarzı mimarinin sentezi olan bir akımın örneği olması bakımından oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bu sayededir ki, Büyük Mecidiye Camii çok güçlü bir sanat yapısı ve ihtişamlı bir görünüme sahip olamamasına rağmen, senenin her döneminde ziyaretçi bulabilen tarihi mekanlardan biri olmayı başarmıştır. Büyük Mecidiye Camii’nin bugün bulunmuş olduğu konumda, daha önceden başka bir yapı bulunmaktaydı. Yapı itibarı ile bir camii olarak nitelenemeyecek olan bu yapı klasik bir mescidin bütün özelliklerini taşımaktaydı. Bu mescit 1721 yılında Mahmut Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Mahmut Ağa ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın damadı olmaktadır. Ancak Mahmut Ağa tarafından inşaa ettirilmiş olan bu mescit, Osmanlı Dönemi içerisindeki önemli tarihi olaylardan biri olan Patrona Halil Ayaklanması sonucunda yıkılmıştır. Bu mescidin bulunduğu konuma ise, Büyük Mecidiye Camii’nin inşa edilmesine karar verilmiştir. Büyük Mecidiye Camii’ni inşa ettirmiş olan Osmanlı Padişahı Abdülmecid, Büyük Mecidiye Camii’nin inşasını yakından ve büyük bir ilgi ile takip etmiştir. Bu sebepledir ki, Büyük Mecidiye Camii’nin çeşitli noktalarında ve yapım aşamalarında Büyük Mecidiye Camii’ni inşa ettirmiş olan Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’e ait birçok anı ve iz bulunmaktadır. Bu açılardan da değerlendirilmiş olduğunda, Mimar Sinan tarafından yapılmış olan pek çok camii ile kıyaslanacak bir mimari güzelliğe sahip olamayan Büyük Mecidiye Camii, tarihi ve kültürel açıdan değerlendirilmiş olduğunda oldukça önemli ve İstanbul’a gelen kişilerin ziyaret etmesi gereken yerlerden biri olarak nitelendirilebilir.

"Büyük Mecidiye Camii Ortaköy" Hakkındaki Genel Yorumlar (0)

A
B
F
G
H
İ
K
M
R
S
T
U
A
B
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
Ü
V
Z